Poster Sunumları

Poster sunumlarına gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Değerlendirme sonucu seçilen poster sahipleri aşağıdaki gibidir.

Rüveyda Ağcaabat - Propiyo Fenoksi Türevi Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Başak Akdaş - Estimation of alternative signaling pathways between the decoding center of the bacterial ribosome and EF-Tu- Aminoacyl-tRNA complex

Mina Aleksanyan - Irgacure 2959 Bazlı Yeni Monomerik Fotobaşlatıcı Sentezi ve Fotokimyasal İncelemesi  

İsmail Altınbaşak - Design of Hydrogels for Protein Encapsulation & Release

Özge Bayraktar - Discovery of Sphingosine Kinase-1 Inhibitor

Maral Budak-Ayşe Eren - Aril Sülfataz A Enzimi Üzerindeki Mutasyonların Enzim Yapısı Üzerindeki Etkisi

Ebubekir Çabuk- Başak Perçin-Özge Ünsal - Anionic Polymerization of Styrene by Using Cumyl Potassium as Initiator

Gülşah Çiftçi - Assessing the Ligand-protein Binding Modes with Computational Tools

Kumru Dikmenli - Investigation of the Topoisomerase-Targeted Anti-Cancer Drug Molecules: Ab-Initio and Molecular Dynamics Study

İlay Gerone - Gold recovery from dilute gold solution using chitosan as a biosorbent

Enis Gündüz - İzopropil Fenol Türevi Alfa-SubstitueFtalosiyaninlerin Sentezi, Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu

Ekrem Gürel - 2,3,6-Trimetilfenoksi Grupları İçeren Yüksek Çözünürlüğe Sahip Metalli ve Metalsiz Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri

Melek Naz Güven - Yeni Monomerik Fotobaşlatıcıların Sentezleri ve Fotobaşlatma Etkinliklerinin İncelenmesi 

Azize Kıraç - Functionalization of Reactive Electrospun Nanofibers

Türkan Ece Kuraner - DİELS-ALDER REAKSİYONUYLA REAKTİF HİDROJEL SENTEZİ

Canan Özgür - Computational Modeling of the Allosteric Mechanism of Human b2- adrenergic Receptor

Duygu Tuncel - Photoresponse of ZnO Supported Fly Ash-Zeolite Nanocomposites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>