12.05.2017 Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü Genel Kurul Sonucu

Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü genel kurul toplantısı 12 Mayıs 2017 cuma günü saat 19.00da New Hall 203te gerçekleşmiştir. Genel kurulda bu sene yapılan çalışmaların genel değerlendirmesiyle beraber Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

  • Yönetim kurulu 9 asil, 1 yedek üyeden oluşmuş olup denetim kurulu 3 asil, 1 yedek üyeden oluşmuştur. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun 2017-2018 dönemi üyeleri duyurulmuştur.
  • Her kuruldan en fazla 2 yönetim kurulu üyesi, Bilim Kozası’ndan 1 yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.
  • Gelecek dönem kurulları: Fizik, MBG, Bilimkurgu ve astronomidir.
  • Kimya kurulunun mevcudiyeti 2017-2018 dönemi gelecek talebe bağlı kalacaktır. Kurul oluşturma talebi geldiği vakit yönetim kurulu toplantılarına en az bir kişilik gözlemci gönderme zorunlulukları vardır.
  • Kulüp aktif üyesi tarafından genel kurula sunulan seçim günü yönetim kurulu, denetim kurulu adaylık başvuruları oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
  • Erasmus/Exchange ihtimali bulunan kulüp aktif üyelerinin yönetim kurulu ve denetim kurulu adaylıkları 12 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen genel kuruldaki oylamada oy çokluğuyla geçersiz sayılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>